Сайта се продава. Направете запитване!!!

Ардино

Община Ардино се намира на границата на Западните и Източните Родопи. Това е една типично планинаска община. По административно отношение, Ардино е част от област Кърджали.


Що се отнася до географското й положение, общината може да се причисли към периферна за страната, но с много важни транспортни и географски функции.


Община Ардино е територия с древна история. На днешната територия на града има свидетелства за поселище още преди 4 хиляди години. Множеството погребални могили и селищни такива свидетелстват за това. Населението по последни данни от 2003 година за цялата община е 15200 души.


 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АРДИНО


(утвърдена с Решение № 114 на Общински съвет Ардино от  18.11.2008 г.)


А.Ръководство на общината


1.Кмет на общината                                                                                                 - 1 брой


2.Заместник кмет на общината                                                                   - 1 брой


3.Заместник кмет на общината                                                                   - 1 брой


4.Заместник кмет на общината                                                                   - 1 брой*


5.Главен секретар                                                                                        - 1 брой


                                                                                                                                    5 броя


Б.Длъжности, пряко подчинени на  кмета на общината


Сектор “Правен”


6.Началник отдел = главен юрисконсулт                                               - 1 брой


7.Младши юрисконсулт                                                                            - 1 брой


8.Младши юрисконсулт                                                                            - 1 брой*


  3 броя


9.Финансов контрольор                                                                                - 1 брой


10.Вътрешен финансов одитор                                                                   - 1 брой


11.Секретар на МКБППМН                                                                            - 1 брой


12.Старши специалист “Управление при кризи и ОМП”                - 1 брой


                                                                                                                                    7 броя


В.Ръководство на кметства и кметски наместничества


13.Кмет на село Ахрянско                                                                              1 брой


14.Кмет на село Башево                                                                                1 брой


15.Кмет на село Боровица                                                                             1 брой


16.Кмет на село Богатино                                                                             1 брой


17.Кмет на село Брезен                                                                                             1 брой


18.Кмет на село Бял извор                                                                             1 брой


19.Кмет на село Голобрад                                                                             1 брой


20.Кмет на село Горно прахово                                                                    1 брой


21.Кмет на село Гърбище                                                                              1 брой


22.Кмет на село Долно прахово                                                                    1 брой


23.Кмет на село Еньовче                                                                               1 брой


24.Кмет на село Жълтуша                                                                             1 брой


25.Кмет на село Китница                                                                               1 брой


26.Кмет на село Кроячево                                                                             1 брой


27.Кмет на село Ленище                                                                               1 брой


28.Кмет на село Любино                                                                                1 брой


29.Кмет на село Млечино                                                                              1 брой


30.Кмет на село Падина                                                                                1 брой


31.Кмет на село Правдолюб                                                                          1 брой


32.Кмет на село Русалско                                                                              1 брой


33.Кмет на село Светулка                                                                              1 брой


34.Кмет на село Синчец                                                                                1 брой


35.Кмет на село Сухово                                                                                 1 брой


36.Кмет на село Чубрика                                                                               1 брой


37.Кмет на село Ябълковец                                                                           1 брой


                                                                                                                                25 броя


38.Кметски наместник  на село Седларци                                                    1 брой*


39.Кметски наместник  на село Стояново                                                     1 брой*


                                                                                                                                   2 броя


ІІ.Дирекция “Обща администрация”


 


А.Отдел “Административно – правно и информационно обслужване”


 


40.Началник отдел                                                                                      - 1 брой


41.Старши специалист  ГРАО в ОбА                                                            - 1 брой


42.Старши специалист  ГРАО в ОбА                                                            - 1 брой


43.Младши специалист ГРАО в кметство Боровица                                   - 1 брой


44.Младши специалист  ГРАО в кметство Бял извор                                   - 1 брой


45.Младши специалист  ГРАО в кметство Бял извор                                   - 1 брой


46.Младши специалист  ГРАО в кметство Млечино                        - 1 брой


47.Младши специалист  ГРАО в кметство Падина                          - 1 брой


48.Младши специалист  ГРАО в кметство Жълтуша                                   - 1 брой


49.Младши специалист ГРАО в кметство Горно прахово               - 1 брой


50.Младши специалист  ГРАО в кметство Долно прахово             - 1 брой


51.Технически сътрудник “Деловодство и личен състав ”             - 1 брой


52.Технически сътрудник –Заместник кмет на кметство Бял извор - 1 брой*


53.Технически сътрудник –Заместник кмет на кметство Бял извор - 1 брой


54.Технически сътрудник – секретар на кметство Жълтуша         - 1 брой


55.Технически сътрудник – секретар на кметство Млечино          - 1 брой


                                                                                                                                  16 броя


 


 


В.Отдел “Финансово – счетоводна дейност”


 


56.Главен счетоводител = началник отдел                                                - 1 брой


57.Старши експерт  “Бюджет”                                                                    - 1 брой


58.Старши специалист – счетоводител                                                      - 1 брой


59.Старши специалист – счетоводител                                                      - 1 брой


60.Старши специалист – счетоводител                                                      - 1 брой


61.Технически сътрудник – касиер                                                             - 1 брой


                                                                                                                                   6 броя


 


Г.Отдел “Местни данъци и такси”


62.Началник отдел                                                                                      - 1 брой


63.Старши специалист – счетоводител                                                      - 1 брой


64.Касиер – събирач                                                                                               - 1 брой


65.Касиер – събирач                                                                                               - 1 брой


66.Касиер – събирач                                                                                               - 1 брой *                                                                                                                                           5 броя         


                                                                                                                                 27 броя


 


 


 


 


ІІІ.Дирекция “Специализирана администрация”


 


А.Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост”


67.Началник отдел = главен архитект                                                        - 1 брой


68.Главен  специалист “ТРС”                                                                       - 1 брой


69.Старши  специалист “Инвеститорски контрол”                                     - 1 брой


70.Старши  специалист “Строителни разрешения ”                                  - 1 брой


71.Старши експерт “Общински имоти”                                                      - 1 брой


                                                                                                                                   5 броя


Б.Отдел “Инвестиционни проекти и евроинтеграция”


72.Началник отдел                                                                                      - 1 брой


73.Старши експерт                                                                                      - 1 брой


74.Старши специалист                                                                                            - 1 брой


75.Старши специалист                                                                                            - 1 брой


                                                                                                                                   4 броя


В.Отдел “Стопанска политика”


76.Началник отдел                                                                                      - 1 брой


77.Гл.  експерт “Икономика, стопанство, търговия и туризъм”      - 1 брой


78.Главен инспектор “УСТБДК”                                                                   - 1 брой


79.Старши специалист “Жилищно настаняване”                           - 1 брой


                                                                                                                                   4 броя


 


Г.Отдел “Образование, култура, спорт и социални дейности”


80.Началник отдел                                                                                      - 1 брой


81.Старши  инспектор “СО”                                                                        - 1 брой


82.Старши  инспектор “ОНПО”                                                                   - 1 брой


83.Старши  инспектор “МКД”                                                                      - 1 брой


84.Уредник на общински музей                                                                  - 1 брой


                                                                                                                                   5 броя


 


Д.Отдел “Екология и опазване на околната среда”


85.Началник отдел                                                                                      - 1 брой


86.Старши експерт - Еколог                                                                                    - 1 брой


87.Главен  специалист  - строителен техник                                             - 1 брой


88.Главен  специалист  - организатор                                                        - 1 брой*


                                                                                                                   4 броя


                                                                                                                                   22 броя


 


ІV.ДЕЙНОСТИ КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


 


А.Дейност “Организационно и техническо обслужване на администрацията”


89.Технически

Време ли е България да има свой Лувър?
Последни теми от форума Добави нова тема
Заглавие Отговори Започната от Видяна Последна публикация

Все още няма теми. Бъди първи.

Добави нова тема