Сайта се продава. Направете запитване!!!

Ардино

Община Ардино се намира на границата на Западните и Източните Родопи. Това е една типично планинаска община. По административно отношение, Ардино е част от област Кърджали.


Що се отнася до географското й положение, общината може да се причисли към периферна за страната, но с много важни транспортни и географски функции.


Община Ардино е територия с древна история. На днешната територия на града има свидетелства за поселище още преди 4 хиляди години. Множеството погребални могили и селищни такива свидетелстват за това. Населението по последни данни от 2003 година за цялата община е 15200 души.


 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АРДИНО


(утвърдена с Решение № 114 на Общински съвет Ардино от  18.11.2008 г.)


А.Ръководство на общината


1.Кмет на общината                                                                                                 - 1 брой


2.Заместник кмет на общината                                                                   - 1 брой


3.Заместник кмет на общината                                                                   - 1 брой


4.Заместник кмет на общината                                                                   - 1 брой*


5.Главен секретар                                                                                        - 1 брой


                                                                                                                                    5 броя


Б.Длъжности, пряко подчинени на  кмета на общината


Сектор “Правен”


6.Началник отдел = главен юрисконсулт                                               - 1 брой


7.Младши юрисконсулт                                                                            - 1 брой


8.Младши юрисконсулт                                                                            - 1 брой*


  3 броя


9.Финансов контрольор                                                                                - 1 брой


10.Вътрешен финансов одитор                                                                   - 1 брой


11.Секретар на МКБППМН                                                                            - 1 брой


12.Старши специалист “Управление при кризи и ОМП”                - 1 брой


                                                                                                                                    7 броя


В.Ръководство на кметства и кметски наместничества


13.Кмет на село Ахрянско                                                                              1 брой


14.Кмет на село Башево                                                                                1 брой


15.Кмет на село Боровица                                                                             1 брой


16.Кмет на село Богатино                                                                             1 брой


17.Кмет на село Брезен                                                                                             1 брой


18.Кмет на село Бял извор                                                                             1 брой


19.Кмет на село Голобрад                                                                             1 брой


20.Кмет на село Горно прахово                                                                    1 брой


21.Кмет на село Гърбище                                                                              1 брой


22.Кмет на село Долно прахово                                                                    1 брой


23.Кмет на село Еньовче                                                                               1 брой


24.Кмет на село Жълтуша                                                                             1 брой


25.Кмет на село Китница                                                                               1 брой


26.Кмет на село Кроячево                                                                             1 брой


27.Кмет на село Ленище                                                                               1 брой


28.Кмет на село Любино                                                                                1 брой


29.Кмет на село Млечино                                                                              1 брой


30.Кмет на село Падина                                                                                1 брой


31.Кмет на село Правдолюб                                                                          1 брой


32.Кмет на село Русалско                                                                              1 брой


33.Кмет на село Светулка                                                                              1 брой


34.Кмет на село Синчец                                                                                1 брой


35.Кмет на село Сухово                                                                                 1 брой


36.Кмет на село Чубрика                                                                               1 брой


37.Кмет на село Ябълковец                                                                           1 брой


                                                                                                                                25 броя


38.Кметски наместник  на село Седларци                                                    1 брой*


39.Кметски наместник  на село Стояново                                                     1 брой*


                                                                                                                                   2 броя


ІІ.Дирекция “Обща администрация”


 


А.Отдел “Административно – правно и информационно обслужване”


 


40.Началник отдел                                                                                      - 1 брой


41.Старши специалист  ГРАО в ОбА                                                            - 1 брой


42.Старши специалист  ГРАО в ОбА                                                            - 1 брой


43.Младши специалист ГРАО в кметство Боровица                                   - 1 брой


44.Младши специалист  ГРАО в кметство Бял извор                                   - 1 брой


45.Младши специалист  ГРАО в кметство Бял извор                                   - 1 брой


46.Младши специалист  ГРАО в кметство Млечино                        - 1 брой


47.Младши специалист  ГРАО в кметство Падина                          - 1 брой


48.Младши специалист  ГРАО в кметство Жълтуша                                   - 1 брой


49.Младши специалист ГРАО в кметство Горно прахово               - 1 брой


50.Младши специалист  ГРАО в кметство Долно прахово             - 1 брой


51.Технически сътрудник “Деловодство и личен състав ”             - 1 брой


52.Технически сътрудник –Заместник кмет на кметство Бял извор - 1 брой*


53.Технически сътрудник –Заместник кмет на кметство Бял извор - 1 брой


54.Технически сътрудник – секретар на кметство Жълтуша         - 1 брой


55.Технически сътрудник – секретар на кметство Млечино          - 1 брой


                                                                                                                                  16 броя


 


 


В.Отдел “Финансово – счетоводна дейност”


 


56.Главен счетоводител = началник отдел                                                - 1 брой


57.Старши експерт  “Бюджет”                                                                    - 1 брой


58.Старши специалист – счетоводител                                                      - 1 брой


59.Старши специалист – счетоводител                                                      - 1 брой


60.Старши специалист – счетоводител                                                      - 1 брой


61.Технически сътрудник – касиер                                                             - 1 брой


                                                                                                                                   6 броя


 


Г.Отдел “Местни данъци и такси”


62.Началник отдел                                                                                      - 1 брой


63.Старши специалист – счетоводител                                                      - 1 брой


64.Касиер – събирач                                                                                               - 1 брой


65.Касиер – събирач                                                                                               - 1 брой


66.Касиер – събирач                                                                                               - 1 брой *                                                                                                                                           5 броя         


                                                                                                                                 27 броя


 


 


 


 


ІІІ.Дирекция “Специализирана администрация”


 


А.Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост”


67.Началник отдел = главен архитект                                                        - 1 брой


68.Главен  специалист “ТРС”                                                                       - 1 брой


69.Старши  специалист “Инвеститорски контрол”                                     - 1 брой


70.Старши  специалист “Строителни разрешения ”                                  - 1 брой


71.Старши експерт “Общински имоти”                                                      - 1 брой


                                                                                                                                   5 броя


Б.Отдел “Инвестиционни проекти и евроинтеграция”


72.Началник отдел                                                                                      - 1 брой


73.Старши експерт                                                                                      - 1 брой


74.Старши специалист                                                                                            - 1 брой


75.Старши специалист                                                                                            - 1 брой


                                                                                                                                   4 броя


В.Отдел “Стопанска политика”


76.Началник отдел                                                                                      - 1 брой


77.Гл.  експерт “Икономика, стопанство, търговия и туризъм”      - 1 брой


78.Главен инспектор “УСТБДК”                                                                   - 1 брой


79.Старши специалист “Жилищно настаняване”                           - 1 брой


                                                                                                                                   4 броя


 


Г.Отдел “Образование, култура, спорт и социални дейности”


80.Началник отдел                                                                                      - 1 брой


81.Старши  инспектор “СО”                                                                        - 1 брой


82.Старши  инспектор “ОНПО”                                                                   - 1 брой


83.Старши  инспектор “МКД”                                                                      - 1 брой


84.Уредник на общински музей                                                                  - 1 брой


                                                                                                                                   5 броя


 


Д.Отдел “Екология и опазване на околната среда”


85.Началник отдел                                                                                      - 1 брой


86.Старши експерт - Еколог                                                                                    - 1 брой


87.Главен  специалист  - строителен техник                                             - 1 брой


88.Главен  специалист  - организатор                                                        - 1 брой*


                                                                                                                   4 броя


                                                                                                                                   22 броя


 


ІV.ДЕЙНОСТИ КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


 


А.Дейност “Организационно и техническо обслужване на администрацията”


89.Технически

Турция трябва ли да стане членка на ЕС?
Последни теми от форума Добави нова тема
Заглавие Отговори Започната от Видяна Последна публикация

Все още няма теми. Бъди първи.

Добави нова тема